Historie fotbalu v Ronově nad Doubravou

 Počátky tohoto sportu u nás spadají do let 1929-1930. Oddíl měl zprvu pouze jedenáct hráčů a nesl jméno SK Ronov nad Doubravou. Hlavní organizátorem  byl tehdejší středoškolák, pozdější učitel Josef Kocourek. Hra se provozovala na tehdejším sokolském hřišti.    Počet hráčů se zvětšoval s pronikáním tohoto sportu do řad mládeže a do zájmu obyvatelstva. Zpočátku byl oddíl dobrovolným sdružením mladých chlapců, které se napojilo na okresní odbor kopané Čáslavska až v roce 1934. Prvním předsedou oddílu byl zvolen tehdejší ronovský lékař MUDr.Eduard Šereda, jenž také dal popud ke hře o pohár, nesoucí jeho jméno. Kopaná se v Ronově nad  Doubravou  brzy stala velice navštěvovanou místní společenskou událostí. Hlavníni rivaly bývaly kluby ze Žleb, Třemošnice, Podhořan, Tupadel, Vrdů - Bučic a Vinař. Před druhou světovou válkou bylo organizováno téměř 30 hráčů.Existovala dvě mužstva: dospělí a dorostenci, později přibylo ještě mužstvo žáků. Turnaje o Pohár dr.Šeredy zanikly na počátku druhé světové války, kdy řada mladých chlapců byla povolána na nucené práce do Německa.    Velkého rozvoje dosáhla ronovská kopaná po druhé světové  válce, kdy se předsedou stal místní občan, obchodník Václav Brom.Ten bez nároků na jakékoli náhrady zapůjčoval svá nákladní auta pro dopravu k fotbalovým utkáním do okolních obcí.    Za dobu existence oddílu kopané se v něm vystřídalo mnoho hráčů i činovníků. Spolek také několikrát měnil své jméno (Tatran,JZD Ronov,Sokol Ronov). Nyní se vrátil k původnímu názvu SK Ronov nad Doubravou.    V současné době hraje "A"mužstvo, starší a mladší žáci okresní přebor a družstvo dorostu okresní soutěž. Svým zájmem a nadšením hráči reprezentují dobré jméno svého bydliště.

Původní sportovní hřiště bylo umístněno na parcele č.280/8 v Družstevní ulici v sousedství zdejšího závodu Mlékárny. Zpočátku, tj. po r.1912, jej vlastnila Sokolská obec. V jižní části se nacházel zděný pavilon pro hudební účely, později užívaný jako šatna a vroce 1965 odstraněný. Nejdříve hřiště sloužilo hlavně hráčům kopané (S.K.Ronov), v 70.letech jej na krátký čas převzal kynologický spolek.    V rámci tehdejší "akce Z" bylo v letech 1958-1965 vybudováno hřiště nové na bývalé louce v oblasti řeky Doubravy a jejího Podzámeckého splavu. Tehdy vznikla na této parcele také budova č.p.371, sloužící jako byt správce (horní patro) a manipulační prostory pro sportovní účely (přízemí) - šatny.    Zástavba, totiž byt, šatny a dřevník,zaujímá plochu 226 m2. Celková rozloha pozemku, na kterém bylo zbudováno hřiště, je 2 ha 16m2.Přístupová cesta vede přes parcelu č.36(47m2).    Hřiště využívá především místní klub kopané (S.K.Ronov nad Doubravou). V zadní části jsou zbudovány dva tenisové kurty.      

Převzato z Almanachu Ronova nad Doubravou, (c) Triality s. r. o.