Příprava A mužstva

Tréninky mužstva A + B : 

Pátek od 17:30 hodin